Tadeusz Grygiel

urodził się w Zamościu w 1955 roku. Z wykształcenia jest filozofem. Akwarelista. Twórczość plastyczna obejmuje głównie tematykę architektury miejskiej.