Jerzy Tyburski

urodzony w 1964 roku w Lubaczowie. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. Studia na wydziale Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dyplom w 1989 roku. W latach 1986-89 uczęszczał na zajęcia w pracowni malarstwa prof. Mariana Stelmasika i adiunkta Jacka Wojciechowskiego na UMCS w Lublinie. Członek ZPAP. Twórczość w dziedzinie malarstwa i grafiki. Dwukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki.