Jan Wróblewski

Urodzony w 1959 roku w Zamościu. W 1979 roku ukończył zamojskie Liceum Sztuk Plastycznych.
W latach 1981-1986, studiuje na krakowskiej WSP, gdzie otrzymuje dyplom z grafiki u prof. Andrzeja Pietscha. Od 1989 roku mieszka i pracuje we Francji, gdzie zajmuje się rysunkiem i grafiką, a następnie malarstwem i fotografią. W obu tych dziedzinach poszukuje nieformalnego języka abstrakcyjnego związanego z kolorem, ruchem i światłem. W dorobku posiada kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych. Regularne wystawy indywidualne w galerii Art Montparnasse w Paryżu, w galerii Angle de Vues czy ARTTM. Wielokrotnie zapraszany jako gość honorowy salonów sztuki m.in. w roku 2020 salonu sztuki w Jouy en Josas. Z ważniejszych wystaw zbiorowych: Salon Réalités Nouvelles, Comparaisons w Grand Palais w Paryżu. Posiada prace w zbiorach prywatnych i publicznych we Francji, Niemczech, Polsce, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Belgii, Kanadzie, Japonii i USA.
Uczy również malarstwa i rysunku w Espace Landowski w Boulogne.