Jacek Pasieczny

Jacek Pasieczny, syn Stanisława, urodził się w 1978 roku w Zamościu. Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. ASP ukończył z wyróżnieniem w 2003 roku, natomiast już w 2001 roku rozpoczął równoległe studia w Akademii w Norymberdze. W latach 2001-2002 był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a już rok później – stypendystą Niemieckiej Centrali Akademickiej w Bonn. Otrzymał stopień doktora w dziedzinie sztuki w 2011 roku.  Mieszka i pracuje w Krakowie, aktualnie jako adiunkt na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Bierze udział w licznych plenerach, wystawach indywidualnych i grupowych w kraju i za granicą. Zajmuje się ilustracją wydawnictw książkowych i czasopism.

Kilka przykładowych prac: