Grzegorz Król

urodził się w Szczebrzeszynie w 1957 roku. Zawsze fascynowała go przyroda okolic Szczebrzeszyna, lasów Roztocza, pobliskich pól i łąk. Wychowany nad malowniczym Wieprzem od lat dziecinnych obserwował jego powolną degradację. Grzegorz Król jest autodydaktą, profesorem jego malarstwa jest natura.