Andrzej Dudek

urodzony 1958r. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. Od 1994r. przynależy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Uprawia malarstwo abstrakcyjne oraz pisze współcześnie postarzone ikony w technice tempera jajowa.